Cười cười…

Hì hì, ta là Dương == Lười onl nick mình nên bợ tạm =))

Thật xin lỗi vì đã chết dí, thật ra thì do ta lo việc múa lân trung thu cùng với là… đá banh nên thời gian qua không có chương

 

Mà phần lớn do lười nữa =)) Tóm gon thì… =)) Chương chắc chắn sẽ có vào 1 ngày không xa, trời xanh mây đẹp nào đó =))